3 czerwca 2014r. w brzosteckim Gimnazjum im. Królowej Jadwigi odbył się Pierwszy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora. Do rozgrywek przystąpiły drużyny z 4 gimnazjów: Siedliska-Bogusz, Nawsie Brzosteckie, Januszkowice i Brzostek oraz z 7 szkół podstawowych: Brzostek, Januszkowice, Kamienica Górna, Kamienica Dolna, Przeczyca, Grudna Górna i Siedliska-Bogusz. Gimnazjaliści grali systemem każdy z każdym, a rozgrywane mecze stały na najwyższym sportowym poziomie. Najlepsi okazali się gimnazjaliści z Brzostku, II miejsce zajęli młodzi piłkarze z Siedlisk-Bogusz, III miejsce wywalczyli zawodnicy z Nawsia Brzosteckiego, a IV miejsce przypadło Januszkowicom. Najlepszym bramkarzem wśród gimnazjalistów został Tomasz Juda, najlepszym zawodnikiem okazał się Patryk Machaj, a królem strzelców Kacper Szymański. Warto również podkreślić, że gimnazjum z Brzostku nie straciło żadnej bramki w całym turnieju.

Szkoły podstawowe rozgrywały zawody w dwóch grupach. Grupa A to: Grudna Górna, Siedliska-Bogusz i Kamienica Dolna. W skład grupy B weszły drużyny z Brzostku, Januszkowic, Przeczycy i Kamienicy Górnej. Po wstępnych rozgrywkach do półfinału weszły drużyny reprezentujące Grudną Górną, Januszkowice, Siedliska-Bogusz i Brzostek. Poszczególne mecze rozgrywane były z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Wszyscy zawodnicy wykazali się wolą walki, zachowując zasadę „fair play”.  Ostatecznie I medalowe miejsce wywalczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostku, II miejsce przypadło drużynie ze  Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej, III miejsce uzyskali piłkarze z Siedlisk-Bogusz, IV miejsce SP Januszkowice, V miejsce Kamienica Dolna, VI miejsce Przeczyca i VII miejsce Kamienica Górna. Najlepszym bramkarzem został Szymon Golec, najlepszym zawodnikiem Sławomir Raś, a królem strzelców Jakub Kalita. Po wyczerpujących rozgrywkach na wszystkich uczestników zawodów czekał regenerujący posiłek ufundowany przez organizatorów.

Na zakończenie sportowych zmagań głos zabrał Pan Jacek Berek – Dyrektor Gimnazjum w Brzostku dziękując uczniom za udział w zawodach, zaś ich opiekunom za przygotowanie uczniów do rozgrywek. 

Serdecznie dziękujemy Pani Marii Przebiędzie – Radnej Rady Powiatu za ufundowanie medali dla zawodników, które z pewnością są dla nich cenną nagrodą i motywacją do dalszych treningów. Słowa podziękowania kierujemy również do Państwa Doroty i Grzegorza Betlejów za nagrody indywidualne dla najlepszych sportowców oraz wszystkim tym, którzy pomagali w realizacji tego przedsięwzięcia.

 Organizatorzy turnieju kolejny raz utwierdzili się w przekonaniu, że takie wydarzenie to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę” i obiecują w niedalekiej przyszłości kolejne turnieje. 

Zawodnicy

ALBUM